¤ چرا رفتي ...چرا ....باورم نميشههههههههه
 

 


  همه شيرهاي حموم رو باز ميكنم و با صداي بلنددددددددد گريه ميكنم كه كسي نشنوه ...و سرمو به زمين ميكوبممممممممممممم


ميكوبم تا بدونم كه تنهام و هيچ شونه اي رو ندارم كه روش زار بزنم . و همه بعد از ظهرمو دوره ميكنم .كه  ..


خسته از همه روز تعطيلم . اومد پاي نت نشستم كه ببينم . چه خبرا و روز لعنتي مو زودتر تمو م كنم .............


يه دفعه يه روح مهربون اومد .......اون اومد و برام گفت كه چه گلي ازمون رفت. اون گفت من روح خوب هستم و من قبول كردم .


اولش ميترسيد كه بگه . چي شده و چه بلايي  اومده سرمون . ولي بعد از كلي قسم و آيه دادن من و راضي شد كه حقيقتو بهم بگههههههههههههههه    كه رضا پر پر شد...


 اي خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا


مثل ديوونه ها . شده بودم . شده بودم مثل يه مشت اسفند كه نميتونست روي آتيش بشينهههههههههه


خدااااااا آخه چرا رضااااااا . اون پسر عموي خوب من بوددددددددددددددددد. همش 29 سالش بود .... به خدا نه اينكه مرده الان دارم ميگم . اون خيلي ماه بوددددددددد. خيلييييييي .


بعد از مردن و پدر عروسمون . حس ميكرم . ديگه هيچ غمي نميتونه اينقدر برام سنگين باشه . حس ميكردم . هيچ اتفاقي نميتونه منو به اون حال در بياره . وليييييييييي نهههههههههههه . شنيدن مرگ رضاااا داره آتيشم ميزنههههههههههههه . كاشكي ميمردم و اين خبرو نميشنيدمممممممممممممممممممم


 آتيششششششش  گرفتم و سوختمممممممممم


كاش بودم . كاش ميومدم . توي مجلس عروسيت كار ميكردم و ميرقصيدم.واي خدااااااااااااا .  كمكم كن بتونم آدم باشم . بتونم سرمو كنترل كنم .................


از همه  بدتر اونكه . همه ميگن آروم باش . آخه چه طوري؟چطوريييي؟


سخته كه شونه اي براي هق هق نداريييييييييييييي.


سخته كه هيچ كسي باهات همدري نميكنه . همچين ميگن . مرگ حقه كه آدم . فك ميكنه . اگه اين اتفاق براي خودشون بود هم ميگفتن . مرگ حقه؟


رضااااااااااااااااااااااااااخاطره ازت كم ندارم .....


كم نيست خوبيهاتتتتتتتتتتتتت


ليوواني كه براي يادگاري از وليعصر برذام خريدي دارمشششششششششششششششششش


همين جمعه كه داشتن توي خاكت ميزاشتن . من داشتتم با ليوانت حرف ميزدممممممممممم..چه ميدونستم چي شده ...


رضا ميدونم كه مياي و اينجا اينارو ميخوني . ميدونمممممممممممممممم .. رضا منو بببببببخش


رضا . نشد ببينمت امسال . نشددددددددددد. دارم ميسوزم . ميسوزم كه نديدمتتتتتتت.  . امسال خيلي كوتاهي كردم . خيلييييييييييييييي. رضاي خوب و مهربون . غصه همه رو خوردي و مهربون و ناكام رفتييييييي 30 سال خوشگل زندگي كردي .


رضا . هميشه توي حموم آواز ميخوندي و من ميگفتم . بازم رفتي علفزار......يادته رضااااا .


رضاااااااااااااااااااااااپارسال تا شنيدي اومدم ايران . اومدي خونه مامان اينا . يادتهههه. رضا . امسال نيومدييييي . ميدونم كه ازم خبر نداشتيييي .


زضا . به جاي لباس دامادي .كفن تنت كردن و راحت شدن . خدا  زود بود براي اون قد و بالا كفن ...حيف بود به خداااااااااااااا


رضا وقتي داشتن ميشستنت . بازم اواز ميخونديييييي . الهي من فداي اون صورتتتتتتتت .تصورش برام سختهههههههههههههه .  تا آخر عمرم . ديگه داريوشو گوش ميدم با صداي تووووووووووو...


رضا كدوم گور اون قد و هيكل قشنگتو توي خودش گرفتتتتتتتتتتت . كدوم گورررر . كدوم گور .


رضاي خوبم . كي دلش اومد روي تو خاك بريزه؟؟؟؟؟؟؟كدوم سنگ دللل كدوم ....اگه ايران بودم . خودمو ميكشتمممممممممممممممممم. تا تنها نري . رضا . من خودمو ميكشتمممممممممممم. بالخره هم اينكارو ميكنم


رضا تو كه ميخواستي دماغتو عمل كني ......تو ميخواستي بياي لندن . چشم به راهت ميمونم تا بيايييييييييييييييييي . بيا .... رضا مگه نميگفتي ميخواي بيايييي؟ژس چي شد؟؟


رضا سه روزه زير خاك خوابيدي. سه روزه راحت شدي . همه سالهاي عمرت توي دربدري گذشت . ولي تموم شد حالا راحت بخواب رضا . اينقدر مادر بزرگتو دوست داشتي كه 6 ماه نشد . زود رفتي ژيشش . ميدونم كه بدون اون تو هم تنها تر شده بوديييي . رضاا . منم بببببببببببببر . رضااااااااا مرگ حق منه بد بخت بود نه تووووووو. تو آرزو  ها داشتيييييييييييي


. به خدا اگه تهران بودم . ديگه ميموندم كنار خاكت . ميموندم . ديگه ميدونستم كجايي . ديگه گم نميشدي . رضاااااااااا ميدونم جات خوبه . ولي تو رو خدا همينجوري كه توي  اين دو سه روزه جلوي چشمم بودي بيا به خوابمممممممممممممم . بيا رضا


نتونستم امسال صورت قشنگتو ببينم . ولي فردا اعلاميتو ميبينم . باور نميكنم رضا ديگه نباشيييييييييييي . باور نميكنم . ميدونم داري منو ميبيني . من واقعا نميتونم نفس بكشم . نميتونم . رضا . نفس اينجا نيست . شونه براي هق هق ندارم و دلي كه برام بسوزه نيست . توي همين تنهايي و با خودم . برات شام غريبون گرفتم و خوبيهاتو دوره ميكنم . ديگه داره حالم بد ميشه . از شدت سر درد حالم به هم ميخوره ..زضا از من بيشتر عمه آذر دوست داشت . بميرم براي اووووووووووو اون چي داره ميكشههههههههههههههههه.....


رضا ..هر جا كه هستي عزيزممم خدا بهمرااااااااااااااااااااااااااات


امروز دوشنبه ساعت 6 عصر


آخ كه به جاي مجلس عروسي برات مجلس گرفتن چه سختهههه .. رضا ديدم اعلاميتو .كاش كور ميشدم و نميديدم .  رضا 24 ساعته دارم اشك ميريزم . و نميتونم راحت بشينم . صدام گرفته نميوتونم خونه مامانت زنگ بزنم . رضا چه كار كنم . سوختن . از اين بيشتر نميشههههههههههههههههههه. 24 ساعته يه ليوان آب نخوردم .  .  رضا . يعني ميشه دق كنم . منم بميرممممممممم. رضااااااا . ميشه منم بيام اونجااااا .


متنفرم از پرايد . متنفرم از اتوبان نيايش . متنفرم از سرعت ......متنفرم از  جمعههههههههههههههه


همه عزيزانمو دارن روز جمعه خاك ميكنن . همه بهترينها دارن ميرن . من موندم .  هركسي رفت . خيري  از دنياش ديد و رفت . تو چييي؟تو چرا اينقدر زود رفتييييييي


خدا منو ببببببببببببببببكشششششششششششش


ديگه طاقت غم ندارممممممممممممم  امروز سه شنبه


رضا 5 روزه توي گورت خوابيدييييييي . رضاااااااا قربون اون قدت برممممممم. رضا . از ديروز كه به خونتون زنگ زد . حالم بدتر شده . صداي عمو عوض شده . مامانت . ميگفت . حالا ميفهمم چيرو از دست دادم . رضا كجاااي . كجاي كه ببيني . رضا . بيا و بگو كه بازم مثل هميشه داشتي با هممون شوخي ميكردي . رضا بيا و منو لااقل از خواب بيدار كن . اي خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا...رضا . آخه چرا رفتيييييييي . رضا . امروز فكر ميكردم كه خوش به حال خدا كه تو رو حالا داره . خوش به حالش . هر كي با تو باشه ژير نميشه . حوصلش سر نميره . وااااااي . شيرين زبونم . كجا رفتييييييييي . رضا .كاش نميرفتييييييي . رضا . رضا . توي اون گور سرد و تاريك آخه جاي تو نبود . رضا بيا . نمون اونجاااا . نمون . رضاي مهربون . الان ژيش مامان بزركها و بابا بزرگتات هستي . واي كه همشون چقدر دوست داشتن . ...كي دوست نداشت؟رضا . مامان ميگفت . همه دولت برات هر شب دارن دسته سينه زني و دعا ميزارن . دوستات چيكارا ميكنن . رضااااا خيلي سخته نبودنت ..رضا خيلي ها مردن . خيلي ها بعد از تو ميميرن و ووووولي تو چيزي ديگه اي بوديييييييييييييييي . رضا نميتونم باور كنم . ديگه نبينمتتتتتت . نميتونمممممم قبول كنم . كه اون صورتتو و اون قد تو و اون هيكلتو من ديگه نبينم ...........واااااي رضاااااااااااااا . تو براي خاك حيف بوديييييييييييييي . حيفففففففففف. كاش كي ايران بودم . كاشكي ايران بودممممممم كاشكي يه مشت خاك بودم كه الان كنار گورت خوابيده بودم . رضاا . من بيشتر لايق اون قبر بودم تا توووووووووو. تو چرااااااااااااااااااااااا؟هي همش بهم ميگن . گريه نكن . غذا بخور . مگه ميشههههه . مگه ميشه . من غذا بخورم . مگه تو ميخوري؟رضا هيچي از گلوم ژاين نميره . رضا  3 روزه گلوم بسته شده و اشكم تموم نميشههههههههههه . رضا . دلم ميخواد بعد تو ديگه اشك هم نداشته باشمممم . رضااا وقتي بودي خيالم راحت بود كه بالاخره ميبينمت . ولي الان چيييييييييي؟رضا ايشالله زودتر ميميرم ميام يشت . اونجوري نيگام نكن . چيه؟فريان رو ميسژارم به مامانم . فري هم دوسم نداره هنوز . خيالت راحت باشه .  . ايشالله دوتايي ميميريم . ميام پيش تو . رضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا


امروز چهارشنبه


ششمين روز  هست كه آفتاب مياد و تو نيستي كه ببينييييي . رضا بگو ديشب خوب خوبيدي؟رضا من از روزاي تاريكم برات مينويسم و تو از هميشه شبهاي خوبت برات بگو . رضا اااااااا . خداكنه . به خونت عادت كرده باشي . رضاااااااا .  رضا . كاشكي بودي . كاشكي بوديييييي . رضاي امروز صبح كه بيدار شدم . ميدوني ياد چي افتادم . ..اون روز صبح كه خونمون بودي و من بعد از بيدار شدنم . ورزش ميكردم . تو و مامان  اينا داشتيد صبحونه ميخوريد . واي رضا يادته چقدر منو مسخره ميكردي .اي خدااااااااااا . گريمو در آورده بودي از بس كه گفتي . بابا مواظب ستونهاي خونه باش . هچين اعتباري بهش نيست . يادته . براي همه  ميگفتي . كه خوابيده بودي و صدايي مثل زلزله بيدارت كرد . بيدار شدي و ديدي فروغ داره ورزش ميكنه . ............. واي كه امروز اون روزات جلو چشمممممه . منه خر چقدر ناراحت ميشدم از شوخيهاتتتت . رضا ... خدا بي انصافه . خدا  تو رو فقط براي خودش برددد . رضا منم ميخوام بيام . رضا منم ببر . رضاااااااااا


رضا ببين دوستام برامون چي به تصوير كشيدنبه خدا رضا حالم بهتر از اين گنجشكه نيست . ولي كاش ميتونستم لااقا سر مزارت باش م . كاش رضا من جاي تو ميمردممممممممممممممممممممممممم...هر چند كه تونمردي . تو هستي . تو زنده اي .     بيا پيش منم


 


امروز پنج شنبه و هفتمين روز


 


هفت روز از نبودنت گذشتتتتتتتتتتتتتتتتتتت


رضا . خيلي دلم ميخواد آروم باشم . ولي نميشه


رضا . کاش پرپر بشه . ولي يه لحظه بيام سر مزارت


رضا . نشستم اينجا و از خدا ميخوام يکي بياد يه خبري از اونجا بياره برام


رضا . کاش خواب باشم . هر روز صبح که بيدار ميشم و و چشمامو باز ميکنم . دلم ميخواد خيلي خوابيده باشم . خيلي . و همه اين روزا رو خواب ديده باشم . وکابوسي بيش برام نباشه . . رضا . بهم زنگ بزن بگو که زنده اي .بگو که بازم شوخي کردي .ولي افسوس اين تلخترين حقيقت زندگيمه . که دروغ نيست . رضا ديگه نميبينمت ..........


ميدوني . امروز از 5 صبح بيدار بودم و قدم قدم توي خيالم با همه فاميل بودم .ديگه 6:30 که شد و به 7 رسيد . نميتونستم آروووم بگيرم . نميشد که آرووم بگيرم . واييييييي که همه بودن پيشت . راستي ميدونستي امروز  مهمون داري؟


واي که نميدونم چيکار کنم . چي بگم . فقط دارم دق ميخورم . وايييييييييي که چه وقت رفتنت بود . من نميدونم . وقتي که شوهر خاله فوت کرد . همه ميگفتن . آخي جوون بودا . 50 سال که سن نيست . ولي الان نميدونم . چي ميگننننننن . تو گل بودي جووون نبودي . تو عزيز بودي غير نبودي . وايييييييي رضا چرا رفتي .............چراااااااااااااااااااااااااااااا؟الان ساعت ايران ساعت 5:30 هست  و  تصور ميکنم که الان همه نشستن توي مسجد و دارن زار ميزننن . منم دارم زار ميزنم . الان ميرم برات قران ميخونم . نه براي آمرزش تو . تو که پاک بودي . خوب بودي که خدا بردتت . براي خود م . براي خودم که خدا . زودتر ببرتم . رضاااااااااااا . بيا و با خدا حرف بزن که منو هم ببره . . نميخوا بمونم . ديگه نميخوام بمونم .  رضا . هفت روزه که نيستي . راحت شدي . راستي ميدوني که عزراييل از فاميل نميخواد بره؟بهش بگو . من هستم . بهش بگو . فروغ هست که ديگه طاقت هيچ غمي رو ندارههه . به همون خدا قسم که اگه بابا م ميمرد اين طور نميسوختم که از دست همه من زخم خوردم . الا همين دو سه نفر که يکيش تو بودي . رضا . نميخوام بمونم . اينقدر خداکنه . اشکم بياد که کوررررررر بشم . سعي ميکنم هم چيزي نخورم تا بي جووون بشم . تا هر روز يه قدم بهتون نزديک بشم ....رضا . رضاي خوب .....وقتي ميگفتن . براي مرده ها هفت روز عزا ميگيرن . هميشه ميگفتم . واي خيلي زياده . آخه آدم 7 روز ميشه فقط غصه بخوره . اين مال قديميهاس ت . اون مرده رفته جاي حق . بايد زنده ها رو داشته باشيم . ولي الان . خودم . دارم ديوووووووونه ميشم . خودم دارم پر پر ميشم . ايشالله . 7 روز چيه . عزاي تو 70 سال هم کمه . رضا وقتي بهم ميگه که مثل عجوزه شدم و بيريخت شدم . برام مهم نيست . رضا . وقتي ميگ ن . صورتت داره از بين ميره برام مهم نيستتتت . رضا من هدف دار م . ميخوام بميرممممممممممم. صورت ميخوام چيکار . ...مو . ميخوام چيکار . جوووني ميخوام چيکار .........قشنگتر از صورتت تو صورت نبود . ....بلندتر تر قدت قد نداشتيم . رضا . خوشگل بودي . ماه بودييييييييييي رضا . حيف از تو که رفتي . رضاااااااااااااا.رضا . تو هميشه شير و کيک ميخوردي . يادمه عاشق شير بودي و جاي آب ميخوردي . خدا کنه . باشه . خداکنه  . رضا دييونه شدم . ديووونه شدم . همش فکر ميکنم . کاش ايران بودم و ميزاشتمت . توي تابوت . آخه چرا بايد . مورچه ها تو رو بخورن؟رضا درد بي درمونو بخورن . تو رو نخورن . تو رو بايد مومايي ميکردن . رضااا . بيا ببين . فروغ داره ديييونه ميشه . رضاااااااااااا توي اون تاريکي چه ميکني؟رضا تو که يه دقه آروووم نميشستي . همش توي تلاطم و رفت و آمد . رضاااا الان چه ميکني؟


رضا  خونت مبارککککککککککککککککک


 


 شهرام