سلام .

هر چی منتظرت شدم ديدم نيومدی . گفتم بزار برم به زندگيم برسم .

حالا حتما تا من بنويسم بيای که اول بشی

****************************************

ميگما.

اگه يه روز   چشماتو بستی .

 همينجوری که داری بهم فکر ميکنی خوابيدی.وووووووووووووو

يه هو که چشماتو باز کردی و.........

ديدی توی اتاق تاريکی هستی که داره از در و ديوارش خون ميچيکه

اصلا نترسيهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

وجشت نکنيهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

چون  اونجا. توی قلب من چشماتو باز کردی

*****************************

خوشحالم که از آپ ديت قبلی هممتون خوشتون اومد.قربونتک تک شما خوبان .

امشب با همسر علی ( ميد نايت ) کنفرانس کرديم .

قابل توجه اونهايی که ميان گردشاشون رو پز ميدن . من هم کنفرانس هامو ميگم

شاد باشيد و هميشه بخنديد