سلام به همه دوستای خوبم.................

ميدونم  براتون مشکله که به جای يگانه من اينجا باشم...

راستش من هيچوقت نمی خوام به جای اون عزيز باشم ....

فقط می خواهيم با شما دوستان خوب ونازنين يه حلقه دوستانه بسازيم.

دوست داريم ....هر دفعه در باره يه چيزی بنويسيم...وشما عزيزان هم همراهمان

باشيد...

امشب را با ياد خدا شروع می کنيم............نه تنها امشب.....بلکه هميشه

دستان من محتاج هزاران ستاره است.

امشب تا سحر منتظر مي مانم.

تا تو صدايم را بشنوي...

تا نگاه من در نگاه تو غرق شود.

دستان من محتاج دستان تو است

تا به جاده اطمينان برسد.

يادت را به من هديه كن

تا در كوچه هاي بن بست ضجه نزنم.

يادت را به من بيا موز

تا قفل درهاي بسته را با كليد عشق تو باز كنم.

دستا ن من محتاج ياد تو است

ياد تو...نور...خورشيد...مهرباني...

امشب يادت را در رگهايم جاري كن...

من محتاج تو ....هستم.(دنيا)

...........................................................................

خدای خوبم .............به نگاهت محتاجم

 

دلم می خواد دلهره های قلبمو بگيری.............

 

نميدونی تو اين روزا....تو اين شبها  چقدر صدات کردم............

 

...........نميدونی دوباره چقدر بی قرارم....و چقدر دلتنگ او............

 

 

امشب دوباره ...بي قرارم

دوباره قصه دلتنگي تو .....و بي تا بي هاي من

امشب دوباره...براي ديدنت

نيازمند در گاه پلك هايم شدم

امشب دوباره براي بوييدن تو

نيازمند يادگاريهايت شدم

امشب دوباره براي داشتن ان دست هاي گرم

براي داشتن ان پناگاه بي پناهيم

نيازمند آغوشت شدم

من و دل بي تاب تو شديم

دقايق در دستان من پر پر ميشد

ساعتها ضجه زدندو گذشتند

نياز من به تو ياداوري تلخي بود كه امشب دوباره تكرار شد.

 

.........................................................................يگانه نازنين بيا منتظرت هستم.............(دنيا)..