سلام به همه دشمنای دوست نمای خوب خودم !!!!!!

ديشب با دوستی حرفی زديم و صحبتی باز شد .

گله کردم از دوست ديگه ای که فلانی چرا اين حرف چيه؟

و بگم برات که خيلی چيزها الان توی ايميلم خوندم ..................

 

ببين . اينو برای آخرين بار ميگم و ديگه ادامه نميدم . از همه اون آدمايی که سعی ميکنن . با آدم دوست باشن و از پشت نيش ميزنن . حالم به هم ميخوره . آره تو رو ميگم . خود خودتو ميگم . شما قومی هستيد که وقتی اينجا کامنت هومن تاجبخش رو برای دنيا ميديد . چه حرفا که برای من در نياورديد . چه چيزها نگفتيد . همين برو بچه ههای پرشين رو ميگم . شنا آدمايی هستيد که فقط فکر ميکنيد . هر چی فکر ميکنيد درسته . و نه چيزی ديگه . شتر سواری دولا دولا نميشه درسته ... به هيچ بنی بشری هم زندگی من ربط نداره . اصلا غلط ميکنيد که پشت سر من ميشينيد حرف ميزنيد . همتونو ميشناسم . همتون از قوم مسلمين هستيد که خدا خيلی ميشناسيد ولی مثل دروغاتون غيبت ميکنيد . من که راضی نيستم

من اگه  حرفی يا صحبت شخصی بخوام با کسی داشته باشم حتما از ايميل استفاده ميکنم و نه اينجا مطرح نميکنم که آتو دست شماها بدم . ......

در رابطه با به هم زدن زنديگی شما خانمهای عزيززززززززززززز

مالت رو نگه دار همسايتو دزد نکن ....

اين همون حرفايی هست که همتون درباره کمند هم می٫فتيد تا از نت فراريش داديد . ولی منونميتونيد . من هيچ ارزشی برای حرفای صدتا يه غازتون قايل نيستم .

من برای خودم زندگی ميکنم . نه برای خوش اومد شما دوستان عزيز

تا حالا شده ازتون کمکی خواسته باشم؟

شده ازتون ترسی داشته باشم؟

من اينقدر فاميل توی نت دارم که احتياجی به هيچ کدوم از دوستان زبانی ندارم .

همين جا مينويسم و برای بارآخر ميگم که ............

من به زندگی بهرام کاری نداشتم و ندارم . يه دوست کامنتی بيشتر نبوده برام . نه ديدمش نه حرفی زدم باهاش . بهترين دوست اون دوره از زندگيم بوده و هنوز هم براش ارزش قايل هستم و يواش يواش دارم . به خيلی از مسايل هم پی ميبرم .

من نه بودم در بين اونها نه تمايلی برای دونستن داشتم . زمانی که بهرام  اعلام کردکه بايد کمتر به وبلاگها ببياد . و ميخواد ازدواج کنه . همه ما بهش خير پيش گفتيم . همينطور من

تا اينکه همين نازی خانم اومد با يه اسم ديگه سعی کرد شوهرشو از جيب بغل من پيدا کنه . که تيرش به سنگ خورد . ديد که منم . مثل بقيه فقط ميدونم ازدواج کرده . همه ما از حال هم بايد خبر داشته باشيم . مگه اين گناهه؟مگه اين فقط مختص منه؟

دوستتون داشتم . ميخواستم ميام ايران . با همتون حرف بزنم و قرار وبلاگی ميزاشتم باهاتون که ببينمتون . برام فرقی نداشت که زن هست يا مرد . من که نميخواستم زن کسی بشم

اما بازم برداشتتون رو ديدم که چی بود .

و حالا قضيه شکلشو عوض کرده . باعث جدايی پارسا و همسرش من شدم .

پاشيد بابا کاسه کوزتونو جمع کنيد . دوخط چرند و پرند مياييد برام مينويسيد و اينهمه پشت سرم حرف ميزنيد . بخوره تو سرت  اين کامنت و اين حرفای پشت سر من

من انتقام خودمو از زندگی و مردهای اطرافم قبل از زندگيم گرفتم ... قبل از ازدواجم . نه الان . من تا جايی که تونستم . حقی  که  در اوايل سالهای جوونيم ازم گرفته شد  رو از حلقوم هر کسی که دوسم داشت کشيدم بيرون ... من ديگه الان تخليه هستم  و دليلی برای انتقام ندارم . همسرمو خيلی هم دوسش دارم . و تا پای مرگ هم باهاش زندگی ميکنم . خيلی از ماها اخلاقهای منفی داريم و او هم از اين قاعده جدا نيست . ولی به هر حال ما زندگی قشنگی رو داريم . هر چند که به هيچ کدومتون ربطی نداره که دارم براتون توضيح ميدم .

اينقدر دنبال حرف زدن پشت اينو اون نباشيد ....

من نزديک ۴۰سالم هست و خودم ميدونم که چه کاری درسته و چه کاری غلط و با هرکسی که دوس داشته باشم بيرون ميرم و با هرکسی بخوام رابطه داشته باشم . دارم ... من به زندگی خصوصی هيچ کدومتون کاری ندارم . پس شما هم به من کاری نداشته باشيد .. همتون  رو ميگم . تنهام بزاريد و بيشتر از اين سر به سرم نزاريد .

با هرکسی دوست داشته باشم . چت ميکنم . هر کی  رو هم نخوام ايگنور ميکنم .

حالم از همه دشمنای دوست نما به هم ميخوره .

بازم  دستتش درد نکنه که منو با اين فکرهای پليد شماها آشنا کرد ......

به سلامت  ... هر کاری هم دوست داريد بکنيد ............ خوش اومديد. ....