تويي که وجود مني دوستت دارم...مي پرستمت....

 ميخوام تا ابد با تو باشم...برام فرق نميکنه کجا باشم فقط با تو باشم...

برام فرق نميکنه چي داشته باشم...فقط با تو باشم...

برام فرق نميکنه که ديگران چي ميگن .. فقط با تو باشم...

برام فرق نميکنه چي دوست دارم... فقط اوون چيزي که تو دوست داري...

برام فرق نميکنه بگم يا نگم....فقط تو بگوو....

دلم گرفت اي همنفس پرم شکست تو اين قفس

 

تو اين غبار تو اين سکوت

 

چه بي صدا نفس نفس.......

 

از اين نامهربونيها دارم از غصه ميميرم

 

رفيق روز تنهايي يه روز دستا تو ميگيرم....

 

تو اين شب.....

 

گريه ميتوني پناهه هق هقم باشي

 

تو اي همزاد هم خونه چي ميشه عاشقم باشي

 

دوباره من دوباره تو دوباره عشق دوباره ما............

 

دو همنفس دو همزبون دو همسفر دو همصدا .......

 

تو اي پايان تنهايي پناه اخر من باش تو اين شب مرگي پاييز

 

بهار باور من باش...

 

بزار با مشرق چشمات شبم روشن ترين باشه.........

 

ميخوام ايينه ي خونه با چشمات همنشين باشه

 

دلم گرفت اي همنفس پرم شکست تو اين قفس

 

تو اين غبار تو اين سکوت چه بي صدا نفس نفس..............

 

 

غروب غم ها و طلوع شاديها رو براتون ارزومندم........  

دلم براي کسي تنگ است

                   که طلوع عشق را به قلب من هديه مي دهد

دلم براي کسي تنگ است

                   که با زيبايي کلا مش مرا در عشقش غرق مي کند 

دلم براي کسي تنگ است

                     که تنم اغوشش را مي طلبد

دلم براي کسي تنگ است

                      که قلب من براي داشتنش عمرها صبر مي کند

                     

                                   دلم براي کسي تنگ است. . . 

 

فقط خواهش / نه چيزي ديگه .............

ميخوام از امشب كه 1 سال و 5 ماه از رفتن رضا رفته . از همين امشب .

هر كسي هر تعدادي كه ميتونه  صلوات هديه بكنه براي رضا

حتي اگه شده 1 دونه ... بهم بگه . برام بنويسه

ميخوام براش جمع كنم . همه رو / كه يه روزي  برسونم  بهش

  یاد  یاران سفر کرده بخیر