سلام .

آرشیو عکسای فریانو  داشتم . میگشتم . هوس کردم  عکسای عیدشو بزارم اینجا .

عید سال ۸۲ ( هفت سین  بود ولی عکس ندارم ازش )

عید سال ۸۳

سال ۸۴

عید سال ۸۵ عید اول بود و کسی هفت سین نداشت . شمال بودیم( ایران )

عید سال ۸۶

۵

این کارت خوشگلی هم که . توی تصویر میبینی . کارت تبریک فریان هست

توی مدرسه برای روز مادر  برای مامانش درست کرده .

  سال نو مبارک شد

به پیشنهاد دوستان . از هفت سین . عکس گذاشتم