سعی كن تنها باشی زیرا تنها بدنیا امدی و تنها از دنیا خواهی رفت.

بگذار عظمت عشق را درك نكنی.زیرا انقدر عظیم است كه تورا نابود خواهد كرد...


نمی دانم چرا ما انسان ها عادت داریم آبی وسیع آسمان را رها كنیم و جذب آبی كوچك چشمانی شویم كه عمقی ندارد با اینكه می دانیم روزی بسته خواهد شد اما آسمان كی بسته خواهد شد..........

 نگو بار گران بودیمو رفتیم.
نگو نامهربون بودیمو رفتیم.
آخه اینها دلیل محکمی نیست. بگو با دیگران بودیم و رفتیم.........


خدایا گفتی به دل شکستگان امیدی....
و در جایی خوندم که خدا دلی که بشکنه و به سویش بیاد رو زود جواب میده .
وقتی از ته دل خدا رو صدا  کنی و حاجتتو ازش بخواهی بهت جواب میده 
و میخوام بگم . واقعا که همینطوره
من ۲ بار به  این لحظه از زندگی رسیدم که همه چیز  به خواست خدا درست شده
تازه فهمیدم چرا وقتی خیلی غمگینی و ناراحتی . اطرافیان توی ایران بهت  میگن التماس دعا یعنی چی

واقعا که خدا صدای دل شکسته رو خوب میشنوه و جواب میده

دوستی میگفت
اگه یه باک کن داشتی  کجای زندگیتو باک میکردی؟
جواب دادم از  سال ۸۱ تا ۸۴  را محو میکردم .

حالا از شما ببرسم .؟