سلام یه جوری امسال هوس کردم . به خاطر ۲۰ اردیبهشت آب دیت کنم
 آخه . ....
هیچی بگذریم
دوستت دارم به خودم بگم
تولذم مبارک
امیدوارم آخرین بهارت رو دیده باشی