سلام .

 خواستم برای بهترین پدر دنیا که تو باشی پدرم  نامه ای بنویسم .

اما

نمیدونم چرا وقتی اسمی از بهترین میاد چیزی از  پدر توی ذهنم نیست . شاید تو هم بهترین نبودی

 راستی  بهترین پدر چه جوریه؟

اصلا پدر چه جوریه؟

 دارمت و ندارم

هستی و حضور نداری

 صدات میکنم و جواب نمیدی

میگی خودخواه نیستی اما هستی

من دلم  میگیره وقتی کسی پدرشو صدا میزنه . آخه منم میخوام صدات کنم

 میدونی چرا؟

  یاد گرفتم همیشه به دنبال  محبت بابا  باید باشم و اون هم هزار دلیل برای  فراموش کردنم داشته

نفرین به خودخواهی...

خدانگهدارت بهترین پدر در رویای من!