اول از همه تولد مادرم رو همین جا بهشون تبریک میگم

و از ته دلم براشون آرزوی بدنی سالم میکنم که سایه ش رو سرمون بمونه

و

مادرم

مادرم قربون  دستای عزیزت


مادرم فدای اسم نازنینت


تو نباشی مادرم دنیا چه پوچه


جای موندن نداره لحظه ی کوچه


مثل خورشیدی به آسمون عمرم


که اگه غروب کنی منم می میرم


تو فقط اشاره کن ببین واسه ی تو حاضرم


مرگو توی بغل بگیرم


سایت از سرم نشه کم


به خدا بی تو می میرم


واسه من تویی پروبال


بمونی هزار هزار سال


دوستت دارم مادر عزیزم

 

****************************************************