کاش اونی که میگفتیم بودیم

کا ش اونقدر که سعی میکردیم  به کسی بقبولانی  دوستش داریم کمی بهش ثابت میکردیم .

Image

                          

                                 

میخوام بنویسم . بنویسم بنویسم .

نه میخوام حس کنم

حس کردن   با چشم  دل قشنگتره

چشمامو میبندم . چند تا  قزص آرامش بخش  میندازم توی  حلقم یه لیوان شیر

همه چراغارو مثل همیشه خاموش میکنم .

لب تاپ کنارمو   میزارم روشن بمونه و میزارم رضا  صادقی بخونه

خستم

 از سفر اومدم و دلم میخواد کمی خلوت کنم  با خودم .

خوش گدشت . خیلی  . اما نمیدونم چرا  باز خالی شدم از همه چیز

این اینترنت لعنتی

این کامپیوتری لعنتی

این  یاهو

این انتظارها ....

....

آخرش منو میکشهههههههههههههههههههههههههه

.............

گفتم مینویسم . اما بازم نتونستم  حسمو بگم  اخه یه جورایی حس بدی دارم

 میخوام تنها باشم

تنهای تنها

نه

فقط بدون  تو باشم

آره فقط  کمی بدون تو

 

Image