سلام......

انكس كه گفت بی تو ميميرم .     دروغ گفت

من راست گويمت        که برای تو زنده ام

سلام . سلام به همه شما مهربونا

خيلی خوشم مياد وقتی ميبينم اينقدر قشنگ سر موضوع قبلی برام نظر نوشتيد

ولی

ولی دلم ميخواد الان بهم بگی هدف چيه ؟

دوست دارم استنباط قشنگتو از هدف برام بگی.

تمام دوستامو دوست دارم . مخصوصا اونايی که مبادله لينک کرديم .

از منصور عزيز هم بابت زحماتش تشکر ميکنم (يک قفس ازادی).

اخه ميدونيد ؟اين لينک هديه اوست به من . راستش من از اين چيزها زياد سر در نميارم من فقط زحمت نوشتن مطلب رو ميکشم

بقيه کارهاش با اين پسر خوبه.

خسيسی نکن نظر بده

باقی بقايت .

جانم فدايت

 زندگی زهری است که روی آن لايه ای شيرينی به نام اميد کشيده اند...

گويند شيشه ها احساس ندارند

٬ولی وقتی به روی شيشه بخار کرده ای نوشتم؛دوستت دارم؛

آرام گريست..................

خيلی قشنگ بود ؟نه؟

ين احساس قشنگ رو از صفحه پيامهای رامين . که اقای سهيل

(سرباز کوچولو )براش نوشته بود . به طور ی کامل ماهرانه دزديدم