روزگار داره خیلی بد میگذره

میام و باز مینویسم

فعلا کمی مشکلات هست

منو ببخشید اگه جواب کامنت ندادم . وقت نشده

باز هم شرمنده