سلام 

من تازه فهميدم چقدر اشتباه توی کارم بود . و تو دوست مهربونم بهم گفتی

بعد هم دست اين دوتا دوست خوبم درد نکنه يه جوابی به سوالم دادن

پس چرا کسی از هدف برام نميگه؟

اگه سخته بگيد عوض کنم

ولی من دوست دارم نظرتونودر رابطه باهدف بدونم .

از علی مهربونم هم ممنونم که برای همه نوشتهام نظر ميزاره

دوستای خوبم دوستتون دارم . مخصوصا تورو

از منصور هم تشکر ميکنم

از عرشيا بخاطر شعرای خوشگلش

و رهای عزيزبه خاطر اينکه کمی از نگرانيم کم کرد.

و بقيه دوستام که برام نظر ميزاريد