عبرت

خواب دیدم قیامت شده است. هرقومی را داخل چاله‏ای عظیم انداخته و بر سرهر چاله نگهبانانی گرز به دست گمارده بودند الا چاله‏ی ایرانیان. خود را به عبید زاکانی رساندم و پرسیدم: «عبیدا این چه حکایت است که بر ما اعتماد کرده نگهبان نگمارده‏اند؟»

گفت: «می‌دانند که به خود چنان مشغول شویم که ندانیم در چاهیم یا چاله.» خواستم بپرسم: «اگر باشد در میان ما کسی که بداند و عزم بالا رفتن کند...» نپرسیده گفت: گر کسی از ما، فیلش یاد هندوستان کند خود بهتر از هر نگهبانی لنگش کشیم و به تهِ چاله باز گردانیم

 

 

اشکال عجیب و غریب در

 نام آیکونهای ویندوز!

 ☺☻◘♠○•♦☻♣☺♥

 برای این کار کافی است:

 بر روی فایل مورد نظر راست کلیک

 نمود ه و Rename را بزنید.

 در هنگام تایپ کلید Alt را نگه دارید

 و به دلخواه یکی از اعداد سمت راست

 کیبورد را فشار دهید ، سپس کلید Alt

 را رها کنید خواهید دید که یکی از 

اشکال نمایان میشود. 

نکته جالب این که این اشکال تنها 

محدود به 9 عدد نمیشود ، بلکه 

می توانید وقتی Alt را نگه داشته اید 

دوبار یک عدد را وارد کنید، می بینید 

که شکل دیگری ظاهر میشود. 

در نتیجه اگر یک عدد را چندین دفعه 

وارد کنید شکل دیگری را خواهید دید. 

شا د و پیروز با شید

 سید میثم حسین