سلام

همين ۳۰ دقيقه پيش فهميدم . با کمال تاسف

سلطان جاز موسيقی ايران درگذشت .

اصلا نمی تونم باور کنم . با اينکه سنه زيادی داشت ولی ...

اخه چرا ادم اصلا دنيا مياد ؟که بعد هم بميره .

دارم دق ميکنم . ولی کاری ازم بر نمياد . فقط تونستم با دخترش زاکلين

تماس بگيرم . و تسليت بگم .

ولی چه شبی هم فوت کرد . شروع ماه مبارک رمضان .

مبارک باشه به همه شما اودن ماه مبارک .

تسليت برای رفتن ويگن عزيزمون به سرای جاويدان .

اگه خواستيد  شماره منزل زاکلين رو  برای تسليت اينجا ميزارم  001818342207

 نميدونم چی بگم . فقط کاش ...

سومی خودم باشم . اخه اين چه زندگيه . يه رو با گريه بيايم . بعد همهرو گريون بزاريم بريم

داداش علی مهربونم

اوازه خوان ما

توی اين ماه تنهامون گذاشتن

روحشان شاد

فاتحه . برای همه اموات رفته به خاک .

دوستتون دارم

التماس دعا