سلام .  . میخوام ازتون دعوت کنم / که توی فیس بوک بیایید و  موریک و عکس با هم  تیادل  کنیم . 

هز کسی دوست داره  . بفرمایید

                                           یه دنیا عاشقونه

 

http://www.facebook.com/pages/yh-dny-sqwnh/114886175215707?ref=ts