نکات زیر را به خاطر بسپارید......جدی بگیرد!

 

 

Answer the phone by LEFT ear                       
برای صحبت با موبایل از گوش چپ استفاده کن

http://iranalive.net/

 

Do not drink coffee TWICE a day
روزانه بیش از دو فنجان قهوه ننوشید.

 http://iranalive.net/

Do not take pills with COOL water 
قرص و داروها را با آب خیلی سرد تناول نکنید.

 http://iranalive.net/

Do not have HUGE meals after 5pm
بعد از ساعت  5:00 از خوردن غذای چرب خوداری کنید.

 http://iranalive.net/

 

Reduce the amount of TEA you consume

مصرف چای روزانه را کم کنید

 http://iranalive.net/

 

Reduce the amount of OILY food you consume
از مقدار غذای چرب و اشباع شده با روغن در وعده های غذایی کم کنید

http://iranalive.net/ 

Drink more WATER in the morning, less at night
در صبح آب بیشتر و در شب آب کمتر بنوشید.

 

http://iranalive.net/ 

 

Keep your distance from hand phoneCHARGERS 
از گوشی موبایل در زمان شارژ شدن دوری کنید.

 

http://iranalive.net/ 

 

Do not use headphones/earphone for LONG period of time
از سمعکهای تلفن ثابت و موبایل برای مدت طولانی استفاده نکنید.

 http://iranalive.net/

 

 

Best sleeping time is from 10pm at night to 6am in the morning 
بهترین زمان خواب از ساعت 10:00 شب تا ساعت 6:00 صبح است

 

http://iranalive.net/ 

 

Do not lie down immediately after taking medicinebefore sleeping
بعد ازخوردن دارو فورا" به خواب نروید.

 

 http://iranalive.net/

 

When battery is down to the LAST grid/bar, do not answer the phone as the radiation is 1000 times
زمانیکه باتری موبایل ضعیف است با جایی تماس نگیرید و تماس کسی را جواب ندهید چون در این حالت امواجی که گوشی منتشر می کند 1000 برابر است.

http://iranalive.net/