غلط های تایپی و ترجمه ضعیفش را ببخشید 
لیمو ترش محصولی معجزه گر در نابودی سلولهای سرطانی است. و10000 بار قوی ار از شیمی درمانی عمل میکند. چرا ما چیزی درباره آن نمیدانیم؟ زیراآزمایشگاه ها در ساختن ترکیبات آن سود بسیار زیادی کسب میکننداینک شما میتوانید به دوست خود نیازمند خود کمک کنید از طریق اینکه به او بگوئید که آب لیمو ترش در جلوگیری از سرطان سودمند است. .طعم آن بسیار خوشایند است و عوارض جانبی شیمی درمانی ر ندارد.اگرمیتوانید یک درخت لیمو در حیاط یا پاسیوی خود بکارید  بسیاری از مردم دراثر سرطان میمیرند درحالیکه این راز همچنان حفظ میشود تا منافع شرکتهای داروسازی ب خطر
نیفتد.لیمو ترش را میتوان به صورتهای متفاوت مصرف نمودقسمت گوشتی آن را خورد یا آب آن را مصرف نمودبه صورت شربت و یاصور دیگر جالب ترین خاصیت آن اثرش برروی کیست ها و تومورهاست این گیاه ثابت شده است که درمان همه انواع سرطان است.همجنین بعنوان یک ضد قارچ و عفونت ها و کرمها محسوب میشودفشار خون بالا را تنظیم میکند و و ضد افسردگی است و با استرس و اختلالات عصبی مبارزه میکند..:

 

 

منبع چنین اطلاعاتی بسیارجالب است یکی از بزرگترین تولید کننده های دارو در دنیا این کارخانه بزرگ دارویی فاش صاخته است که آزمایشات آزمایشگاهی که ازسال 1970 انجام شده است نشان میدهد که لیمو ترش سلول های سرطانی را در 12 نوع سرطان ازجمله سرطان روده سینه پروسان ریه و پانکراس نابود میکند. وجالب تر ازهمه اینکه این نوع درمان با عصار لیمو نه تنها سلولهای سرطانی را نابود میکند بلکه سلولهای سالم را نیز آلوده نمینماید