آب از ديار دريا...با مهر مادرانه...آهنگ خاک مي کرد!...................برگرد خاک می گشت...گرد ملال او را...از چهره پاک ميکرد................از خاکيان ندانم...ساحل به او چه می گفت...کان موج ناز پرورد...سر را به سنگ مي زد...خود را هلاک می کرد

عشق عشق عشق. کی قدرتو ميدونه

عشق عشق عشق .از دستت دلم خونه 

عزيز دلشکسته ام .خدا داده ما رو بهم

خدايی که وفا داره .پناه هر چی عاشقه

عشق عشق عشق

کاش ميشد واسه يکشب هم که شده . غم نداشتنت رو نميفهميدم

من يه قطره از درياهستم

جدا ماندم . همچون نی از نيستان

غمی دارم . همچون مولانا از جدايی

...................چو نی .گر بشکنم صدايم تويی ......................

تو ای شادی چه دل تنگی

بزن اهنگ دلتنگی

سبو بشکن

دلم نشکن

خواهم که مهمانت کنم

............در گوشه ای از قلب خود

ايا قبولش ميکنی

..............اين کلبه . ويرانه را.

چشم براه خندهايت

 ******دوستای خوبم . از همدليتون ممنونم**********************