سلام مهربونا

شايد به گوش بعضی ها  تکراری  باشه .ولی

نميدانم نميدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟

ولی بسيار مشتاقم که .کوزه گر از خاک گلويم سوتکی سازد.

و ان ..........................وان باشد بدست کودکی گستاخ و بازيگوش .

تا هر دم بر ان بدمد و خواب اشفتگان را اشفته تر سازد..........................

.دکتر شريعتی

*************************************************

غصه نخوردنيا دو روزه........

يه روز جمعه است .روز ديگه.................تعطيلی رسمی

***************************************

زندگی قهوه خانه ايست که اخرين چايش سردست.

زندگی مثل ليمو شيرين است .اولش شيرين .اخرش تلخ

زندگی ترنی است که ايستگاه اخرش مرگه

وووووووووووووووووووووووووووو

ازدواج پايان همه عشقهاست      (از وبلاگ رامين)

***************************************************

دوستای خوبم

جديدن با گلی اشنا شدم .به اسم دامون البته همتوت گل هستيد .

به نظر من دوست خوبی برای همه ماست .البته اگه باهاش کل کل نکنی .چون ديدم

عاقبتش چی ميشه . در وبلاگش توصيه های ايمنی رو جدی بگيريد

http://worldofdamoon.persianblog.ir/  *********دامون

http://sing.persianblog.ir/  ***********  رهای مهربونم

http://tahnatarintanha.persianblog.ir  ********  سرباز کوچولو

http://endesh.persianblog.ir ********* امير براندو

از منصور عزيز هم به خاطر اين قالب قشنگی که برام گذاشته تشکر ميکنم .

http://yga.blogspot.com/

راستی دوستای قديمی من کجا رفتن .

من همتونو دوست دارم .

به اميد دوستيهای پا برجا