سلام مهربونا . نماز وروزهاتون قبول

شيطونكم دوست دارم

اندازه ای كه خسته خواب رو دوست داره

شيطونكم دوست دارم

     اندازه ای كه ماهی اب رو دوست داره

شيطونكم دوست دارم

اندازه                شنهای توی صحراهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  ميخوام ترو واسه نفس كشيدن

        با تو به اوج زندگيم رسيدن

ميخوام تروتا وقتيکه جون دارم 

کنارتو ميخوام که جون بسپارم

ميخوام بپاشی خنده هاتو به سرو روی من

   پرنده های عشق تو پر بکشن سوی من

ميخوام تو دنيای چشات گم بشم

  تو دشت عشق دونه گندم بشم

ميخوام که داغ نفست صورتمو گرم کنه

 شعله اتيش ديگه از حرارتت شرم کنه

                                                 زيباترين وازه ها وازه از تو گفتن

                            قشنگترين  لحظه ها لحظه با تو بودن

             شيطونكم دوست دارم

نميدونم تا حالا دلتنگ شدی ؟. راس راسکی . به معنی اصلی کلمه .

اخ که فقط خدا ميدونه . چی ميخوام بگم .

شد ه بعضی روزا . بری بيرون .بعد از روزها و ووووووو

تا پاتو از در ميزاری بيرون................شروع ميشه

همه احوالتو ميپرسن . دوست . اشنا ......

اما اينجا

اينجا ادما با خودشونم قهرن .

اينجا سرما خوب روی ادما اثر گذاشته

فکر که مينم . ميبينم توی ايران چقدر گدا زياد بود .

اينجا هم زياده .خيلی .

اما . اين گدا .کجا و اون گدا کجا

توی تهرون خودمون همه گداها .گدای پوليه. پول ميگيرن زندگی ميکنن

مشکل فقط پوله

ولی توی اين لندن هزار رنگ همه گداها.گدای محبتن. يه لقمه محبت 

ميخوانهمه پول دارن . محبت ندارن .

حتی به نظر من همونايی که .اسمشونو گذاشتيم ادمای هوسباز.(ج)اونها

هم دنبال محبتن . حتی برای ۱ ساعت.

اينجا همه از همديگه محبت گدايی ميکنن .

حتی ادم از شوهرشم محبت رو بايد گدايی کنه

حتی ادم از شوهرشم محبت رو بايد گدايی کنه

حتی ادم از شوهرشم محبت رو بايد گدايی کنه

حتی ادم از شوهرشم محبت رو بايد گدايی کنه

               دلم بتو خوشه . خرابش نکن

                   فدای تو