سلام مهربونم

             ميدونستيد:

                     .بعضی ها ابی اند . حتی ابی تر از ابی درياها ....

         اين ابی ها ممکنه بعضی اوقات در جوش وخروش باشند . اما........

   همين جوش وخروششون هم باعث اسودگی خيال ديگری ميشود.

ديگری که تمام عشق اميد بفردا. زندگی کردن . همه وجودشان خلاصه 

          شده در جوش و خروش اون ابی قشنگ .

اين ابی ها دير جوش ميخورند .ولی وقتی به چيزی . يا کسی عادت کنند

اون وقته  كه بايد گفت .

                           ای ..............            وای!

شاعر نيم . شعر ندانم که چه باشد

من مرثيه خوان دل ديوانه خويشم

                                                تا تو با منی . زمانه با من است .

                                              بخت و کام جاودانه با من است.

     http://www.shooshe.com/CLIPS/JILLA86.SWF

تقديم به همه اونايی كه اين اهنگ رو دوست دارند

           و

تو نباشی چه کسی منو نوازش ميکنه .

با صبوری با منه . دلخسته سازش ميکنه

                            بقيه اش رو اينجا گوش بديد

http://www.persepolis.com/Music/scripts/artistpage.asp?AID=2&SID=50

                          فدای تو