سلام مهربونا .

دوستای خيلی خوبی پيدا کردم . . ..

و .... از همينجا ميگم که .خداجون مرسی . مرسی .که .........

دوستی دارم که خيلی مهربونه . وقتی براش ميگفتم ... تا چه حد دلتنگ عمه ام هستم

...ميگفت ديوونه .عمه ها خيلی مهربونن . خيلی گذشت دارند . ......

تو زنگ بزن . .... خودت ميبينی اونم به چيزی جز محبت تو احياج نداره .

دوست ديگم ميگفت ..... تو که اينقد دوسش داشتی غلط کردی رنجونديش

کسی ديگه گفت ... از کجا معلوم که هنوز دوست داشته باشه .

ديروز به همت  رهای عزيزم (يک لحظه تنهايی) . بعد از ۱۴ ماه من صدای  خنده عمه گلم رو شنيدم . اخ که چه حالی داد . اخه . ميدونم تا وقتی از ادم دلگير باشه .نميخنده . ميدونستم ......ولی ديروز خنديد . اميدوارم منو بخشيده باشه .

رها . رهای مهربون مرسی . از همه زحمتهات ممنونم . خداکنه بتونم برات جبران کنم .از عهده همش که بر نميام ولی يه ذره اش هم دنياييه .

باورتون نميشه . بعضی وقتها کسايی هستند که دارن ميبينن . ميشنوم . حس ميکنن که چه قدر از نداشتن کسی داری زجر ميکشی . ...ولی هيچ کاری که برات نميکنن هيچ ...تازه سعی ميکنن اين فاصله بيشتر هم بشه .......حالا فرض کن اين يه نفر از همخونت باشه اونوقت ببين چه دردی دره ........توی اين اوضاع کسی پيدا ميشه........ و از جون .و دلش کمکت ميکنه .

بازم مرسی رها . خانمی . مهربون . مرسی

واما ...

گهگاهی دل من ميشکند .

مثل نماز يه مسافر .چقدر سخته تحمل منی .و مجبور باشی

من به خاطر تو ميتونم اين زندگيرو تحمل کنم . قبول کنم

برای رسيدن به تو قدمهای بلند طلايی رنج را برميدارم .

و ...از پنجره صدفگون چشمانم به راهت نظر ميکنم .

ای خدا !

دستهايم را به دل درياگونه اس ميسپارم

و ديگر هيچ ............

اول خدا

دوم خدا

سوم تو .

موزيک را هم گوش بديد . پس چرا فقط ساحل بود که از موزيک حرفی زده . دوست داريد خب نظر بديد .

اميدوارم از اينجا به بعد رو ديگه اذی مهربونم بخونه . چون ادرسمو دادم بهش

 

 

 

      فدای تو