فرياد ميزنم . کسی نمی شنود .صدای اندوه بار مرا

                         که از بند بند وجودم رها ميشود

                                                            چرا؟

                      چرا کسی جواب نميدهد فرياد مرا

                              فرياد من پر از احساس است

                                                چون جسم من

                                                               ولی

                           ولی من فرياد يتيمانه ای هستم

                             که هيچ حنجره ای پدرم نميشود

سلام . مهربونم .

عزيز من که بالاخره اومد پيشم ...اوميدوارم واز ته دلم ميخوام اگه تو هم منتظر عزيزت هستی زودتر بياد . چو ن ميدونم چشم انتظاری چقدر سخته .

بازهم از کامنهای خوشگلتون . ممنونم .

از باباعظيمی که تازه مياد پيشم .

از ياس سپيد واسه تشويقهاش

از اقای ابوالفضل که دوست جديدمون هستن .

از مهناز عزيزم که ديگه طرفدارم شده .

از اقای رامين که مرتب مزاحمش ميشم واسه ترتيب لينکها

از تارای عزيز که ميخاد بره ايران .منو تنها بزاره . وای که چه ايميلهای خوشگلی دارم از تارا

    راستشو بخواهين اينقد خوب دورو برم هست که نميدونم کدومو بگم .

ولی دلم واسه تو هم خيلی تنگ شده .

    و شوريده خان . شيخ الشيوخ هم ديگه شروع به کار نمودندی .

اولين فرصت که تونستم اسمهاتونو با ادرس وبلاگتون نشون بدم . همه دوستامو به ترتيب الفبا ميگم . .و اين مستلزم اينه که يه نفر مسلمون . فرياد اين منه سراپا تقصير رو بشنوه و دست ياری بدهد . و يادم بده .

دستم بگير که از غم ايام خسته ام

                                نازم بکش . که عاشقی دلشکسته ام

در پيوست درس قبلی بعيضها مشکل داشتن .از جمله مهناز عزيز  .......  ..

من گفتم کسی که دوسش داريد الکی نگيد عاشقشيد . ... اخه عزيزم .معشوق هر کس براش مثل سايه ميمونه هر چی بره طرفش اون دورتر ميشه . و وقتی خيالش راحت شد که توی دله طرف نشسته ديگه اون اهميتو از دست ميده . پس بهتره يه دفعه سفره دلمون رو براش باز نکنييم تا زودتر نره .

اول و اخر که ميره .بيخيال طولش بديم واسه اينکه خودمون لذتشو بيشتر ببريم

همشه ادما برای چيزی که ميخوان بهش برسن .اگه تلاش بيشتر کردن .قدرشم بيشتر ميدونن اما اگه هر چيزی رو اسون بدست اوردی . اسون هم از دست ميدی

هيچ چيز برای ادم هميشه نميمونه  . دوست ميره . همسر ...... فرزند ميره سراغ زندگی.حيوون ميميره . اشيا ميشکنن .

فقط فقط اين عشق به خداست که با ديدن هر نشونش ما رو بيشتر عاشق ميکنه و ابديه .واقعا وقتی ميگن اگه با خدا معامله کردی هيچ وقت شکست نميخوری راست ميگن . امتحان کن . تو هم ببين .

خود من با تموم وجودم وقتی چيزی از خدا خواستم بدونه منت داده . حالا از بنده اش اگه خواسته بودم ... وا مصيبتا ... هزار دليل مياره که اخرش بگه نه .نمونه اش همين بود که چقدر التماس جدوابادم کردم تا عزيزم بياد . تا باهام اشتی کنه .  بالاخره اومد(کامنت مطلب قبل - اذر -)

خداجونم بازم ميگم دوست دارم هوارتا . ...

حالا

واسه کسی بمير که برات تب کنه .

من نميفهمم چرا ادم بايد اينقدر ظالم باشه . اخه اين چشمای ما چه کردن که هميشه بايد ببارن................ هان؟

عزيزمن کسی که دوست نداره .خوب نداشته باشه به جهنم که ميخواد بره  به درک که باکسی ديگه هست . من چرا غصه بخورم . . . ميگردم دنبال اشتباه گذشته ام تا اينده مال خودم بشه .

به نظرمن اگه منو قبول داريد ..... تنها چيزی که تداوم به عشق ميده راستی و راستگويی هست  .

 دروغ بگی درو غ ميشنوی .

اعتماد کنی . اعتماد ميبينی

حالا مثل هميشه ... استثنا هم هست .... ممکنه اين معادله جايی جواب نده

 نتيجه .....

همون جوری که دوست داری باهات رفتار کنه باهاش رفتار کن .

از محبت خارها گل ميشود .

وز محبت سنگها نرم ميشود .

دعا فراموش نشه . به اميد شادی تو دوست مهربونم .

**********خواننده اين موزيک . رضا صادقی ميباشد *********.

در اخر

  فدای تو