سلام به همه دلهای داغدار

هيچی ندارم که بگم

هيچی

جز اينکه از خدا بپرسم

ای خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

به کدامين گناه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

از اين ادما بدبختر نبود توی اين سرمای زمستون اينجورشون کردی ؟

من نميدونم چرا خدا هرزگاهی يه داغ سنگين ميزاره به

دلمون ....نميدونم ..شايدم

ميخواد بگه فاصله بين بودن و نبودن .    .... خوشبختی و بدبختی .... فقط

يک لحظه هست .

بهر حال راضی هستيم به رضای خدا

روز يکشنبه .پارک گنجوی . ساعت ۴-۶ حتما بريد .

  فدای تو  
مردان مخلوقات پيچيده ای هستند « نظری بر رابطه مردان از ديدگاه زنان

.اگر با او خوب رفتار کنيد او به شما خواهد گفت که اسير عشق او شده ايد
.اگر خوب رفتار نکنيد او به شما خواهد گفت که مغرور و متکبر هستيد
.اگر با او بحث کنيد او شما را لجوج و خيره سر خواهد خواند
!اگر آرام باشيد « بحث نکنيد » او شما را خنگ خواهد خواند
.اگر از او باهوش تر باشيد او خود را مي بازد
!اما اگر او از شما باهوش تر باشد او قطعا" شخص بزرگي است
.اگر او را دوست نداشته باشيد او برای بدست آوردن شما تلاش خواهد کرد
!اگر عاشق او باشيد او تلاش خواهد کرد از دست شما فرار کند
اگر با او در مورد مشکلاتتان صحبت کنيد او به شما خواهد گفت که اين حرفها آزار دهنده است
.اگر درباره مسائل خود با او صحبت نکنيد او خواهد گفت که شما به او اعتماد نداريد
!اگر شما قرار خود را با او لغو کنيد شما غير قابل اعتماد خواهيد شد
!اما اگر او اينکار را بکند ، حتما با مشکل مهمي مواجه شده است
.اگر شما سيگار بکشيد شما دختر خيلي بدی هستيد
!!اما اگر او سيگار بکشد او يک آقا « مرد بزرگ » خواهد بود
!اگر شما امتحاناتتان را خوب بدهيد شما شانس داشته ايد
!اما نتايج امتحانات او خوب باشد به خاطر هوش بالا و استعدادش هست
.اگر او را آزار دهيد شما شخصي ظالم و بي رحمي هستيد
!!اما اگر او شما را آزار بدهد شما آدم خيلي حساسي هستد

          فدای تو