انگار که دعاهای منه خسته اثر کرده

سلام مهربونا . همه شما که نديدمتون ولی خيلی دوستتون دارم

مخصوصا سارا عزيز . کيم عزيز . نی نی خوبم مامان هستی مهربون. رها جونم . الاهه خوبم .

از همه شما دوستای گلم ممنونم که اينقدر قشنگ برای دوستمون هومن دعا کرديد . حالش بهتره و الان مرخص شده . اميدوارم که با اين همه دعای خير هرروز بهتر از گذشته بشه . آمين

شنيدم که:آنجا که زبان از سخن باز ميماند موسيقی آغاز ميشود

ديگری ميگفت:آنجا که زبان از منطق باز ميماند ناسزا آغاز ميشود

و باز ديگری ميگفت:آنجا که ديگر از  دست دوستان چشم از گريستن باز ميماند

خنده آغاز ميشود

                       و اين درست حکايت امروز ماست

 

بياييم با هم به همه مشکلاتمون بخنديم . که:

خنده بر هر درد بيدرمان دواست.

يه ژيشنهاد آهنگی دارم . آلبوم بت شکن شمايل زاده رو گوش بديد که واقعا همه آهنگای اين کاست دنيايی داره .

آدم با اين خطهای اينترنت دقمرگ ميشه تا يه چند خط بنويسه . اينجا که اينجوريه وای به ايران.

اين قسمت ماله يکی از دوستای خوبم . تو نخونش

الاغ اگه ننويسی خودت ميدونی. اينو بدون که منم دنبال بهونه هستم مثل تو .  که يه روز بدرود آخرمو بگم

فدای همه شما دوستای خوبم