شاپرک بالت شکسته

پر پروازتو بسته

ميبينم غم توی چشمات

چه غريبونه نشسته

::::::::::::::::::::::::::::::::::

شاپرک خوابه قناری

چه جوری دوووم مياری

گلا پزمرده و زردن

تو عجب طاقتی داری

:::::::::::::::::::::::::::::::

شاپرک دردت به جونم

تو رو از خودم ميدونم

بزار يک شعری که گفتم

واسه دلت بخونم

:::::::::::::::::::::::::::::::

شاپرک دل توی سينه

ساعتا تنها ميشينه

وقتی  شب ميرسه از راه

خواب پروازو ميبينه

::::::::

واسه زخمام يه دوايی

دلم از دلت جدانيست

توی اين غربت  جونگير

يه نگاه آشنايی

:::::::نميدونم

نميدونم مثل بارون رو کدوم شونه ببارم

روی شاخه ها تو غربت

شاپرک من تو رو دارم

شاپرک من تو رو دارم

شاپرک من تو رو دارم

سلام . به تو مهربونی که خيلی دوست دارم

خيلی حرف واسه گفتن دارم ولی . حيف ...حيف که نميشه نوشت

چون هرکسی از ديد برداشت خودش هر نوشته ای رو ميخونه و نظر ميده

از اول بچه گيم توی هر شرايطی که بودم فقط يه نفر بود که ميتونستم باهاش راحت باشم. باهاش دردو دل کنم . حرف بزنم . دعوام کنه. تشويقم کنه . باهام قهر کنه . هميشه و هميشه....... از همون اولی هم که پايه اين وبلاگو گذاشتم  فقط تو بودی که ميخواستم بخونی و برات بنويسم .

 شاپرک دردت به جونم

تو رو از خودم ميدونم

                   فدای تو