سلام . مرسی که بازم ميای  پيشم

امروز ميخوام يه سوال خوشگل بپرسم که شما بهم جواب بديد

و اما سوال

اگه يه تيکه ابر آسمون مال تو بود باهاش چيکار ميکردي؟

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

جواب سوالم يادت نره.

از تغييراتی هم که تو زندگيم داره رخ ميده راضی هستم .و خوشحالم که زود آدمای اطرافمو ميشناسم. ولی بهر حال ...گور پدره................

خوشحال ميشم که ديگه نبينمش

شادزی و مهر افزون

فدای تو