سلام به همه شما خوبای خودم

ميدونی ديگه بايد آماده بشم برای رفتن ... برای گم شدن ........برای مات شدن.......برای  زندگی برای تولدی دوباره

آهنگ صدايت .آرامش بخش قلب من است.

سلامت وجودت را که  تنديس محبت و عشق است از خدا ميخواهم.

به اندازه تمام هستی دوستت دارم ........................... همسرم

دقيقا يادمه ۳ ماه پيش داشتم ميشمردم که برگردم ايران ........من از ۸۰ روز ميشمردم که زودتر برگردم ...ولی الان وقتی به ساعت نيگاه ميکنم . همه وجودم يخ ميکنه . همه وجودم به هم ميريزه . بهم ميگن پاشو و آماده شو ....

پاشو ديگه وقتی نداری...........

آخه چه جوری ....چه جوری پاشم که زانوهام قوت نداره ....

آخه خدا اين چه قسمتی بود؟ اين چه تقديری بود؟اين همه روز بشمارم که کی ميشه بيام پيش عزيزان ...بعد تا من نشمردم روزا تموم شد....

خدا چی ميشد الان ۲۰ ارديبهشت بود؟

خدا چی ميشد الان هنوز فروردين بود .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خدا راضيم بميرم ولی هر چند وقت يه بار اينقدر عذابم ندی ....با اين خدا حافظی

خدا عمری بايد منتظر برگشت باشم ولی يه چشم به هم ميزنم ...وقت تموم ميشه

فقط خدا ميدونه که همه وجودم با هر خداحافظی چه قدر به ريخته تر ميشه ....فقط خدا ميدونه که انگار يه قدم به مرگ نزديک ميشم ...........

واااااااااااااااااااااااااااای که چقدر وقتی اومدم . خوب بود .......وای که نميدونم چه جوری اومدنم رو توصيف کنم اما  الان با رفتن انگار که دارم راستی زاستی جون ميدم

ميدونم که زندگيم اونجاست

ميدونم . برای آينده پسرم بايد اين دوريها رو تحمل کنم .

ولی دونستن چه فايده داره؟

چه قطره اشکی از من پاک ميکنه؟

از ديروز تا الان ..به همه شما ها که ازتون تلفن داشتم بهتون . زنگ زدم  تا خداحافظی کنم . با بعضی هاتون حرف زدم . چندتا روی مسيج بوده . چندتا ديگه خونه نبوديد ............

ولی از تنها کسی که شماره نداشتم . آسمون بوده ..........آسمون خوبم . با يه دنيا خاطره از کنارت ميرم ................. عزيزم النگوهايی  که ازت هديه دارم ..مثل جونم ازت دارم ......پروانه عزيزم  عطری که بهم دادی با بوييدنش يادت ميوفتم و ياد گل قشنگت ......... حميد عزيز . که اگه لطفش شامل حالم نميشد معلوم نبود که تکليف پاسپورت من چی ميشه( حميد جان بازم مرسی).......فيروزه مهربون...... ابولفضل داداشی ......سارای مهربون .....صبا جونیــــــا.....رها و غزال عزيزم......حسام جان .........الهه هميشه غايب.....و دوست و همراه بسيار خوبــــــــــــــــــــــم::::::هومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن:::::

 مهربون فقط خدا ميدونه که چه قدر  ...... دارم . و به داشتن دوست ارزشمندی مثل تو به خودم افتخار ميکنم ....بابت مشکلاتی که توی اين مدت از طرف من متحمل شدی از همين جا ازت عذر ميخوام ......

سرزمين من خدا حافظ

خداحافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ

آپ ديت بعدی رو از لندن براتون مينويسم

شادزی و مهر افزون