سلام

اگه يه تيکه از ابر آسمون مال تو بود چه ميکردی؟

اگه ميشه جواب بده من با اين سووالم هدفی دارم که  بعدا ميگم

 

اولين روز آمدنت
به ماندنت دل خوش نكردم

وقتي كه گفتي مي خواهي بماني
به احترام حضورت
همه پرنده ها را پر دادم

امروز اما
براي ماندنت
خود را به زنجير مي كشم

 

دوست دار هميشگی تو

                 مادر عزيزم

                       تولدت

             را که طلوع اميد است

                  برای فرزندانت را

                                                            تبريک ميگويم

سلام ای زيباترين و خوبترين و مهربونترين کلام آفرينش

هر چی گشتم توی هر کتابی

نتونستم کلامی؟جمله ای ؟

متنی که بيانگر محبت تو باشد را پيدا کنم

ناچار شدم که از همين راه دور برات بنويسم و داد بزن که

عزيزترين موجود آفرينش تولدت خوبيهايت مبارک

مامان خوبم تولدت مبارک

اميدواره که سالهای سال برامون بمونی

برامون بمونی که خودتم هم ميدونی بدون تو تنهاييم

با شنيدن صدات جوون ميگيريم

با دعواهايت و قهر کردنهايت تجربه ميگيريم

تا ابد دوستت دارم

تاج از فرق فلک برداشتن              

      تا ابد اين تاج بر سر داشتن

بر تو ارزانی ما رو خوش تر است    

     داشتن يک لحظه مادر داشتن

از راه دور منو و فريان و بقيه ميبوسيمت و تبريک ميگيم