آمده ام بلکه نگاهم کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

عاشق  آن لحظه طوفانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

دلخوش گرمای کسی نيستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

آمده ام  با عطش سالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

تا تو کمی عشق بنوشانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ماهی برگشته ز دريا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

تا که بگی آب بميرانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

خوبترين حادثه ميدانمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

حرف بزن ...حرف بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن

دير زمانيست که بارانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

سالهاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

تشنه يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک صحبت طولانيم

                                                          ياد نويسنده بخير

)))))))))))))))))))))))))))))(((((((((((((((((((((((((((((((

سلام . با يه عالمه ...............

اولش بگم که اين سومين آپ ديت منه توی امروز . از دست منه حواسپرت

يادم ميره همه کارشو تموم کنم .

و باز مينويسم که:

امروز دفترچه خاطرات سال قبلمو ورق ميزدم . کلی دلم گرفت .

ولی خوشحالم . خوشحال که اگه اون دوستای قديمو ندارم

اگه هر کدوم ديگه برای خودشون سرگرمی دارن

اگه ديگه حوصله حرفای منو ندارن

شادن

و همينکه بدونم دلشون شاده و لبشون خندون

برای من يه دنياست

۱ - خواستم به شما هم خبر بدم که دايی فسقلی اومد .

۲ - ديگه ميخوام از اين به بعد عکسای بادی پينتينگ بزارم

      ( دوست نداری خوب نيا وبلاگم . چرا ميای که فحشم بدي؟)

۳- نميدونم چرا اينقدر دلم هوای بچگيامو کرده . کاش ۱۰ سالم بود

۴- ديگه يادم نمياد . ولی دلم پره حرفه

 تا حالا فکرشو کردی ؟ چه خوب برميگشتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   من فـــــــــــــــــــــــدای  مهربوننيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات