سلام روز همه مامانا مخصوصا مامان خودم هم مبارک باشه

زور آپ ديت کردم ولی دلم ميخواست بنويسم برای اين روز

ميدونی . از اول بچگيم ياد گرفتم که اين روز روز مادره

دوسش داشتم ... با چه کشتو کشتاری ميرفتيم  واسه مامان هديه ميخريديم و اون يا استفاده نميکرد يا فرداش ميرفت عوض ميکرد......

 بعد از گذشت سالها  هنوز که هنوزه باز هم به اسم روز مادر ميشنامش... هنوزم . با اينکه ازدواج کردم روز زن نشد و با اينکه فرزند دارم روز مادر برايم نشد

وقتی توی وبلاگی خوندم که همسرش چه آب و تابی داره واسه اين روز خيلی ذوق کردم و خدايی به کسی نگی ها . دلم گرفت ......

آخه پس کی من اين روز برام ميشه روز مادر؟روز همسر؟

هر وقت هم که شکايت کردم . جواب شنيدم که بابا تو که خودت مدير خونه ای . خودت برو  برای خودت چيزی بخر . ......ولی افسوس که بابای فريانم نميدونه اون شاخه گل که از باغچه خونه کنده بشه . خيلی با بقيه چيزا فرق داره...نميدونم شايد من خيلی سخت ميگيرم . ولی خوب حسه من از زندگی اينه ديگه

بهر حال  مادرم روزت مبارک

همه مامانای دنيا از جمله مامان خودم و مامان همسرم.

شاد ذی و مهر افزون