سلامی چو بوی خوش آشنايی

سلام به همه دوستای خوبم که هميشه در کنارم هستن

و دوستای جديدمون. مخصوصا تارا و دنيای مهربون

ديدم ديگه وقتشه آپ ديت کنم . گفتم اين شعر خوشگلو براتون بنويسم

*************ضيافت شبانه من************

بدون تو آغاز شد

حضور بيصدای تو در رگهای زندگی آغاز شد

نفسهای بيصدای تو . هنوزم گرمای زندگی من است

هنوز اميد من است کلام بيصدای تو

قشنگترين نغمه زندگيست کلام من با تو

با تو زمزمه ميشود مناجات شبانه من

ضيافت خاموش روزگار من

چرا به من سکوت هديه دادی؟

*******************************************

شانه هايت را برای گريه کردن دوست دارم . دوست دارم

بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم . دوست دارم

*******************************************

راستی خوبه که از يه خبر تا کاملا باخبر نشديم . به ديگران نگيم . تا کلمون کنده نشه به وسيله يکی از داييها

دوستت‌دارم‌دوستت‌دارم‌د

  باز هم سلام ميکنم

اين کارت خيلی قشنگو يکی از دوستای خوبم امروز برام فرستاده بود. دستش درد نکنه .به اسم نابغه