سلام به همه اونايی که بامرام هستن.................................

امشب با يه انرزی ديگه ای اومدم آپ ديت کنم ولی نذاشتن .........انگشت دستم سوخته بود ولی نشستم با همين دستم بنويسم که......................................دوست عزيز..........

فقط خواستم بگم که با نهايت خوشحالی آی دی yeganeh1995 من هک شده و برام هم فرقی نداره که کی اين کارو کرده . چون برام مهم نيست .   forogh_53

  ديگه برام هيچی فرقی نداره ........دارم زندگی ميکنم  

بعضی تشکرات

م . شيدای عزيزم = مهرداد خوبم . اميدوارم بتونم دوست خوبی برات باشم

پروانه از ادوايزات ممنونم برای سوختگی دستم . خيلی بهتر شد .

حميد جان کجايي؟پيدات نيست  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فيروزه جونم دوست دارم . کيليپ خوشگلی رو برام فرستادی اين هفته

علی آقای ميدنايت که خيلی کمکم بوده برای بيشتر مسايل . مخصوصا وبلاگم

صبا جونم کجايی . دوست دارم هوارتا

از آشنايی با رضا . رضا موتوری خيلی خوشحالم . عاشق نوشته های خوشگلش هستم. هميشه دوست دارم  . هر روز آپ ديت کنه

نادوی خوبم که هميشه به فکرم هست

بامزی عزيز که خيلی لطف داره به من

منصور مهربون . داداشی خوبم که خيلی زحمت برام کشيده و ميکشه .

باز داشت يادم ميرفت . خوای نکرده زبونم لال . روم به ديوار . گلاب به روتون ..داشت اسم کمندی خوبم يادم ميرفت.کمدی دوست داريم

عرشيا جان!ببخشيد فراموشت کردم

تارا جونم ......سارای عزيزم . ابوالفضل جان . رامين مهربون . مهناز خوبم . بهرام ..........امير ......رها .امير .ليدا ..........همبغض.....راوان .....پسر ديوونه .....بهروز .....دنیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ......حسام....

دستم درد ميکنه بازم ادامه ميدم اين آپ ديت اين هفته خودمو ..................

  

سخن هفته:

قهر کردنها که سنگين و بی دليل بشه .

                  تنفر به وجود مياره