خوشبختی

خوشبختی ما سرابی بيش نبود برای چند روز

خوشبختی من با تو فريب  قصه های دنيا بود

خوشبختی من با تو عريضه شکايت به درگاه خدا بود.

عريضه فراق بردم پيش او از حسرت ديدار من و تو

گفتم که تا ابد ميماند برای من و من تا ابد ميمانم منتظر او.....

منتظر تا که بيايد حتی بيصدا.........

آرام حتی در خواب منتظر ميمانم به اميد خورشيد

ديگر نه شکايتی دارم.....نه گلايه ای........فقط انتظار

نفس در سينه درخت التماس حبس

در کوير دل من استوار به انتظار ميماند .

به انتظار ه

خوشبختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

******************

        يک بار خواب دين تو به دنيايی می ارزد

******************

سلام

با تشکر از همه شما همراهان خوبم . ولی ديگه دارم ميترکم . ميخوام داد بزنم و بگم...........................

امروز اومدم حرف دلمو بگم و برم . خسته و مثل هميشه استوار

تو ميدونی که وقتی از صبح   بيدار ميشم چشممو توی نقاشی قشنگت باز ميکنم . و صبح بخير قشنگمو تقديمت ميکنم . بعد با استشمام عطرت خودمو بهت نزديک تر حس ميکنم .......شروع ميکنم موزيکهای قشنگ يادگاريتو گوش ميدم و ميرم سراغ سررسيد يادگاريت تا کارهای روزانمو توش يادداشت کنم . وو بعد از کارهای خسته کننده روزانه . که با فکر کردن به تو هموار تر ميشه برام .ميام سراغ کامپيوتر و شروع ميکنم روی کيبرد يادگاريت کلمه ها رو تایپ کنم . و تا شب چشمم به اين مسنجر لعنتيه که کی آنلاين ميشی و با اون زبون نيش دارت هر چيزی که دلتو خنک ميکنه بارم کنی..................و بری. من هم برم بخوابم . با مرور روی حرفات تا صبح بااشک چشمامو ببندم و بگم نه . اون اشتباه ميکنه و بالاخره به ابن نتيجه ميرسه که من اونی نيستم که فکر ميکنه . ولی الان ديگه کم آوردم . وديگه ميخوام بگم . طبق اصل دوست داشتنی که تو   چيزی ازش نميدونی و تنها به قاضی ميری و راضی برميگردی . طبق نظريه قديميها که ميگن دوست داشتن از عشق بالاتره . من هم خيلی سعی کردم که خودمو بهت بشناسونم . الان ديگه ۴ ماه شد که تو نميخوای از آزار فکری دادنت منو آزاد کنی ...از پارسال که ۸ ديماه اولين پيام رو ازت گرفتم تا امروز که ۸ آبان ماهه (و روز تولد بابام هم هست)خيلی روزهای قشنگی باهات داشتم و خاطرات به ياد موندی . ولی..چون پسترين و بيوفاترين و خيانتکار ترين موجود خدا هستم و نميتونی منو ببخشی . برای گناه نکرده خودم بارها ازت معذرت خواستم . بارها برات گفتم که باش تا من باشم .ولی افسوس . که دلت خواست و خودت نخواستی برايم مرحم باشی .....من چون هميشه سعی ميکنم با همه مهربون باشم و دل هيچکسی ازم نرنجه . شدم برات غير قابل تحمل .

.....طبق آيين دوست داشتن خودم .که خودم به اون معتقدم . و ميگه:

کسی رو که دوست داری رها کن اگه سهم تو باشه برميگرده .

و

دوستی که خواست بره بگو به سلامت .............وگرنه يه روز بی خبر ميره . چون رفتنی يه روز ميره . چه التماس کنی و ...............

و محض اطلاع تو يه نفر ميگم که من در زندگی شخصی خودم متاهل هستم بنا به جبر روزگار  ولی به هيچ بنی بشری متعهد نيستم ....    پس:

 

سلام کسی که تو دلم درخشيد

من ديگه دوست ندارم ببخشيد

 

خودت خواستی . ديوونه ام کردی . همه شبمو با قرصهای اعصاب سر ميکنم و  روزمو با اين قرصا با خودم حرف ميزنم . ديگه شدم به قول بقيه يه ديوونه که ظاهرش آدمه . به خدا وقتی توی آينه رو هم ميبينم ديگه اثری از اون آدمم نميبينم. ديگه از فکر و خيال خسته شدم . ولی دلم نمی خواد از پا بيوفتم . من شروع ميکنم زندگيمو هر روز صبح . من بايد زندگی کنم و قوی باشم . بايـــــــــــــــــــــــــــــــــــد .......

چه تو باشی و چه...................

آنقدر مومن و پاکی که به هنگام وداع

حيفم آيد که تو را دست خدا بسپارم

بدرود...........................................................

 http://bamzi.20m.com آموزش حضوری هک و اينترنتبرای افرادمبتدی و وبلاگ نويسی.......... توسط حامدمحمدزاده در منزل  http://bamzi.20m.com

                             http://bamzi.20m.com