با گل سفيد به ديدنت آمدم

با يک سبد التماس

با يک قلب که از دلهره صدای خودش را فراموش کرده بود

و دوان دوان به سوی تو می دويد

پشت دروازه های قلبت ماندم

حضور تو بود

اما من در پشت درهای بسته احساس ميشدم

با تو بودن تکرار همه ی روزها شد

چه تکرار بی پايانی است

اين التماس فردايی که بی تو ميايد

ديروزيی که بی تو گذشت

گل سفيدی که در دستم ميماند

صدای پايی که دوباره تکرار ميشود

قلبی که خودش را در گرو وعده های با تو بودن ......ميکاند

و آن گلهای سفيد....................

 

***********************************

همين جا از يکی از بهترين دوستای خودم (( دنيا )) ی  عزيزم تشکر ميکنم .

اولين شعر وبلاگم هميشه هديه ای هست از اين دوست خوبم

. که به داشتن چنين دوستی به خودم ميبالم .

دوست دارم دنيای خوبم***دوست دارم دنيای خوبم***دوست دارم دنيا**

سلام . عزيزم .

ببخشيد . من شرمنده ام ...........حس کردم با آپ ديت قبلی روحيه همه شما عزيزانم رو کسل کردم . ولی چاره ای نداشتم. گاهی اوقات انسان مجبور ميشه که واقعيت رو علنا بگه تا بلکه نتيجه بهتری بگيره . حالا که نتيجه از اين آپ ديتمو گرفتم . ميرم سر موضوع اين هفته........................

*********************

سخن هفته::::::::::::::::::

وقتی خواستم زندگی کنم ................................راهم را بستن

وقتی خواستم به راه عشق بروم....................گفتند گناه است

وقتی به راستی سخن گفتم .......................گفتند :دروغ است

وقتی به ستايش روی آوردم ......................گفتند خرافات است

وقتی گريستم .........................................گفتند کودکانه است

وقتی خنديدم .............................................گفتند ديوانه است

وقتی عاشق شدم ..................... به جرم بيگناهی تردم کردند

**********************

از همه شما دوستای عزيز و دلسوزم ممنونم .

 مخصوصا از پروانه که همه احساستو با اون چند تا نقطه چين گرفتم

ابوالفضل عزيز که خيلی متاسفم که شما رو ياد پدرتون انداختـــــــــم

مهرداد عزيز که تا به حال ايميلی ندارم ازتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

پير مهربون که نميوتونم برات پيام بزارم . بيسواديه ديگه برادر ( خجالت)

نادوی عزيز که اينقدر خوب نوشتمو خوندی . چشــــــــــــــــــــــــــــم . 

سارای عزيزم . ببخش که دل قشنگتو رنجونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

و امااااااااااااااااااااااااااااااا ( دوراز چشم کمندی)

مرسی شايا که بهم پيشنهاد دادی که آپ ديت کنم . چشــــــــــــــم

و ممنونم از هومن عزيزم

خوش باشيد دوستای مهربون . خواهر برادرای گلم