هیچکی نمیتونه بفهمه که دلم از چی گرفته
هیچکی نمیتونه بفهمه که صدام از چی گرفته
هیچکی نمی مونه تا با من تووی راهم همسفر شه
آخه میترسه که با من, با دلِ من در به در شده

هیچکی نمیدونه که چشمام چرا همیشه خیس خیسه
چرا هیچکی حتی یه نامه واسه من دیگه نمی نویسه
هیچکی نمیدونه که قلبم تا حالا چند دفه شکسته
هیچکی نمیدونه سر راه اون تا حالا چند دفه نشسته

 

 

/ 44 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دنیا

[چشمک][چشمک]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[زبان][زبان]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[گل][گل]]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ [زبان][زبان]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[عینک][عینک]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[پلک][پلک]]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ [قلب][قلب]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[ماچ][ماچ]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[قلب][قلب]]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ [چشمک][چشمک]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[زبان][زبان]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[گل][گل]]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ [زبان][زبان]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[عینک][عینک]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[پلک][پلک]]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ [قلب][قلب]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[ماچ][ماچ]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[قلب][قلب]]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ [چشمک][چشمک]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[زبان][زبان]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[گل][گل]]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ [زبان][زبان]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[عینک][عینک]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[پلک][پلک]]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ [قلب][قلب]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[ماچ][ماچ]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[قلب][قلب]]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ [چشمک][چشمک]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[زبان][زبان]♥☻♥ــــــــــ

دنیا

[چشمک][چشمک]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[زبان][زبان]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[گل][گل]]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ [زبان][زبان]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[عینک][عینک]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[پلک][پلک]]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ [قلب][قلب]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[ماچ][ماچ]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[قلب][قلب]]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ [چشمک][چشمک]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[زبان][زبان]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[گل][گل]]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ [زبان][زبان]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[عینک][عینک]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[پلک][پلک]]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ [قلب][قلب]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[ماچ][ماچ]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[قلب][قلب]]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ [چشمک][چشمک]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[زبان][زبان]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[گل][گل]]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ [زبان][زبان]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[عینک][عینک]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[پلک][پلک]]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ [قلب][قلب]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[ماچ][ماچ]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[قلب][قلب]]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ [چشمک][چشمک]♥☻♥ـــــــــــــــــــــ[زبان][زبان]♥☻♥ــــــــــ

ساروی ریکا ...///

این مشق هر شب من است ...لیلی کجاست ؟؟؟

nastaran

salam.webe jalebi darin khoshal misham be manam sar bezanin[لبخند]

شیما

وب قشنگی داری.به منم سر بزن.موفق باشی[لبخند][قلب]

امیر محمد

~~~. . . ’’~-,,_. . . . . . .. ,-’. . . . ’-,~~-, . |. . . . . . . . . . ¯’~-,. . .. ,’. . /. . . . ’,. . . ’-, . ’,. . .. . .. .. ... . . .. ’-,. . |.. /. . . . . . . . . ,’ .. ’~-,. . . . . . . . . . . . .. |. |. . . . . . . . . / . . . .¯’’’’~~~~~~~’. . . |,,, . . . . . . .. / . . . . . . . . . . . . ’-,. . ’. ~ ~’ ’-,. . . . .. / . . . . . . . . . . . .. /’. . .. OO. . ’ ~--~~’ . . . . . . . ... . .. ,-’-. . ,-~¯¯~-,. . . . .. ’-, . . . . . . . . . . ,-’. . . .. ’~-,,,-~’. .. . . . . ’, . . . . . . . . .. /. . . . . . . . . . .. ,_,-. . .. / . . . . . . .. .. ’,. . . .. ,_;’. .. |. . . /. . .. ,’ . . . . . . ... .. ’-,. . . .. ’’’~-~"~~".. ,~’ . . . . . . . . . . . .. ’~--,,_. . ’~~’. ,- ’ . . . . . . . . . . . . . . . . . |’’. . . ~’,-, . . .. . . . .. . . . . . . .. /. .. ,. . .. ’~-~""~-, . . . . . ....... . . . . . .. /. . ,,--’~--,,_,,-.. ).. ) . . . . . . . . . . . . . . .. /.. .- ’. . . . . .. ’~,~’"" . . . . . . . . . . . . .. /. ~

شکوه

???? ´´´´´´´´´´´¶. ´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶ ¶¶¶´´´´´¶¶´¶ ´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶ ´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶ ´´´´¶¶´´´´´¶¶¶ ´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶ ´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶ ´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´&

عمو زنجیر باف

سلام فروغ.خوبی عمو آخی میدونی چند ساله ندیدمت.ممنون از اون کامنتای قشنگت تو روزای دلتنگی عمو .خیلی دلم برات تنگ شده ها زود بیا یه آپ خوشگل دیگه بکن.

آوای نخلستون

سلام بر همدل آریایی وبلاگ زیبایی دارید استفاده کردم اگر مایل به تبادل لینک هستید به من خبر بدید بهاره[گل]

فروغ

[گریه]کسی آدرس از عمو زنجیر باف نداره . من نمیتونم بیداش کنم