روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کردو مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت.

 روزی که کمترین سرودبوسه است و هر انسان برای هر انسان برادری ست.

 روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندندقفل افسانه ایست و قلب برای زندگی بس است.

روزی که تو بیایی ،

 برای همیشه بیایی و مهربانی با زیبایی یکسان شود.

 روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم... و من آنروز را انتظار می کشم

حتی روزیکه دیگر نباشم

بیاااااااااااااا مسافرمممممممممممممممم .منتظرم

 

 

 

یک روز می بوسمت !
فوقش خدا مرا می برد جهنم !
فوقش می شوم ابلیس !
آنوقت تو هم به خاطر این که یک « ابلیس » تو را بوسیده ،
جهنمی می شوی !
جهنم که آمدی ، من آن جا پیدایت می کنم و از لج هر روز می بوسمت !
وای خدا ! چه صفایی پیدا می کند جهنم ... !
یک روز می بوسمت ! پنهان کردن هم ندارد .
مثل خنده های تو نیست که مخفی شان می کنی ،
یا مثل خواب دیشب من که نباید تعبیر شود ،
مثل نجابت چشمهای تو است ،
وقتی که توی سیاهی چشمهای من عریان می شوند .
عریانی اش پوشاندنی نیست ، پنهان نمی شود ... .
یک روز می بوسمت !
یکی از همین روزهایی که می خندانمت ،
یکی از همین خنده های تو را ناتمام می کنم :
می بوسمت !
و بعد ، تو احتمالا سرخ می شوی ،
یک روز می بوسمت !
یک روز که باران می بارد ،
یک روز که چترمان دو نفره شده ،
یک روز که همه جا حسابی خیس است ،
یک روز که گونه هایت از سرما سرخ سرخ ،
آرام تر از هر چه تصورش را کنی ،
آهسته ، می بوسمت ... .
یک روز می بوسمت !
هر چه پیش آید خوش آید !
حوصله ی حساب و کتاب کردن هم ندارم !

/ 13 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ღ نانا ღ

دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]دوستت دارم.[قلب][بغل][لبخند][گل][ماچ]

ارشام(فاخته)

راستی این مطلبتم کپی کردم و به نام خودت تو یه وبلاگ دیگه گذاشتم[ماچ] خیلی خوشگل بود

رضا

سلام شاید خودت هم تجربه کرده باشی انچه که نوشتی اما فقط باید بگویم می خوام تجربه کنم همین فردا شاید من هم لذت اون را درک کنم و شیدا بشم

رضا

سلام چرا توی لینکات نیستم؟ شاید قهر کردی راستی تجربه کردم و موفق بودم. حالا می تونی آدرسم را بدی و بگی این هم نمونه تجربه شده حرفی که نوشتم